iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

Novell Groupwise 7

Většina práce probíhá v aplikacích pro spolupráci. Vzhledem k tomu, že zhruba 80 pro­cent intelektuálního majetku vaší firmy projde každý den emailem, jsou požadavky na zabezpečení ohromné. A protože se s výpadkem emailu zastaví i byznys, je podstatné, aby vaše řešení spolupráce fungovalo bez přerušení. Novell GroupWise 7 zajišťuje bez­pečnou, spolehlivou spolupráci pro efektivní byznys. Je to nejrozšířenější alternativa k Microsoft* Exchange — a každý den na něj přecházejí další firmy.

BEZPEČNÁ SPOLUPRÁCE A KLID DUŠE
Obchodní spolupráce nezná hranice. Vaši lidé musí být schopni sdílet nápady, postřehy a stanoviska s kýmkoli – kdykoli a kdekoli. A přestože nyní exis­tuje víc způsobů, jak spolupracovat než kdy v minu­losti, existuje zároveň víc způsobů, jak do procesu mohou vstoupit nežádoucí účastníci.
Naštěstí existuje Novell GroupWise 7. Tento špič­kový nástroj pro komunikaci a spolupráci pomůže vaší organizaci udržovat bezpečnou, ověřenou komu­nikaci jak uvnitř firmy, tak i se společnostmi a jednotlivci za hranicemi podnikového firewallu.
Jeden systém spolupráce osvědčený v podnicích.
Jedno bezpečné řešení.
Žádné starosti.
GroupWise 7 funguje s tradičními, webovými a bezdrátovými klienty. Poskytuje uživatelům integrovaný email, rychlé posílání zpráv a funkce
plánování, správy úkolů, kontaktů a dokumentů. Stejně důležité je i to, že jeho bohatá bezpečnostní výbava a optimalizovaná správa poskytují klid duše vašemu týmu IT.
Zde je několik důvodů, proč vám GroupWise 7 nabízí nejlepší zabezpečení na trhu:
• Ověřuje identitu uživatelů proti Novell eDirecto­ry™ nebo jakékoli adresářové službě, která pod­poruje LDAP.
• Komunikace mezi klientskými počítači a jednot­livými softwarovými agenty je plně zabezpe­čená. Řešení podporuje všechny důležité standardy včetně SSL (Secure Sockets Layer), S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Ex­tension), PKI (Public Key Infrastructure) a TLS (Transport Layer Security).


OCHRANA A DOSTUPNOST, NA KTEROU
SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Nebezpečné útoky virů, které bývají obvykle ve­deny emailem, mohou zcela zablokovat produk­tivitu podniku, takže se může stát, že se vaši
zákazníci obrátí na někoho jiného. Podle ICSA Labs se 92 procent virů šíří emailem.
GroupWise 7 poskytuje těsnou integraci s nej­rozšířenějšími antivirovými a antispamovými ře­šeními. Ve spolupráci s partnerskými produkty detekuje a odstraňuje viry, které by mohly ohrozit produktivitu zaměstnanců a narušit provoz firmy.
Řešení GroupWise je navíc postaveno na osvěd­čené, vysoce spolehlivé architektuře, která mini­malizuje čas výpadku. V průzkumu mezi zákazníky GroupWise, který se uskutečnil v únoru 2005, jich
52 procent uvedlo, že déle než šest měsíců nemu­seli restartovat systém, na kterém GroupWise běží, a 87% zažilo méně než 10 hodin neplánované doby mimo provoz za rok.
Zde je několik způsobů, jak GroupWise 7 udr­žuje systémy spolupráce a pracovníky plně pro­duktivní:
• Několik úrovní kontroly nevyžádané pošty omezuje množství spamu, takže produktivitu pracovníků nesnižuje přehlcení emaily.
• Zabudované funkce redundance, například sdružování LDAP serverů, udržují klíčové služ­by dostupné pro uživatele i ve vzácném přípa­dě chyby nebo poruchy hardware.
• Podpora clusteringu v Linuxu nabízí ještě větší zabezpečení spolehlivosti.


HODNOTA ÚČINNÉ SPRÁVY
GroupWise 7 poskytuje nejlepší funkce pro komu­nikaci a spolupráci s minimálními náklady na imple­mentaci, správu a údržbu vysoce výkonného
systému. GroupWise 7 pomáhá týmům IT pracovat efektivněji následujícími způsoby:
• Jediný administrátor GroupWise může snadno spravovat více než 10 000 uživatelů. Někteří administrátoři GroupWise dokonce v současné době zvládají správu 20 000 uživatelů.
• GroupWise zvládne až 200krát vyšší zatížení než Exchange, což vám ušetří výdaje na pořízení a správu hardwaru.
• Licenční model GroupWise je flexibilnější a fi­nančně dostupnější než model Microsoft Ex­change.
• Nový migrační nástroj umožňuje snadno přejít z Microsoft Exchange 5.5 s klientem Outlook* 2000 nebo novějším na GroupWise.


OTEVŘENOST ZNAMENÁ MOŽNOST
VOLBY A FLEXIBILITU

Spolupráce ze své podstaty zahrnuje mnoho lidí, technologií, produktů a firem. GroupWise jako otevřené, multiplatformní prostředí pro spolupráci chrání vaše investice do IT a nechává vám do budoucna všechny možnosti otevřené. V tom je síla otevřených standardů a otevřených programovacích rozhraní.
Ať už na Linux migrujete kvůli vyšší flexibilitě a nižším nákladům na vlastnictví, nebo usilujete o lepší zabezpečení a efektivitu firmy s nižšími ná­
klady na správu, je důležité mít na paměti několik
důležitých faktů o řešení GroupWise 7:
• Běží na serverech NetWare®, Windows* a Linux
(SUSE® LINUX i RedHat*).
• Podporuje široké spektrum klientů pro Win­dows, Linux a Mac* včetně aplikace Evolution™, webového přístupu a doplňku pro Outlook.


INOVACE POKRAČUJÍ
Novell nedávno uvedl inovativní produkty a služby pro Linux, bezpečnou správu identit, správu sítě a další řešení. GroupWise 7 obsahuje svůj díl silných nových vlastností a vylepšení. Nativní podpora Outlo­oku, integrace s nejrozšířenějšími platformami PDA, firemní řešení rychlého posílání zpráv a zdokonalené rozhraní API jsou jen některé z novinek, které dělají
z řešení GroupWise 7 zcela svébytnou třídu.

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz