iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

BEE - modelování datových skladů a analýza dat

BEE je produkt zajišťující systém business inteligence , datový sklad a analýzu dat.

Pomocí BEE lze z databáze Vašeho systému (účetní systémy, CRM...) získat a analyzovat data ve srozumitelné formě pomocí tabulky nebo grafu. Práce se systémem je pomocí internetového prohlížeče bez nutnosti znát jakýkoliv programovací jazyk.
Systém práce je podobný jako při manipulaci s tabulkami v tabulkovém procesoru (Excel).

Získání dat z Vašeho systému

Pomocí procesů ETL jsou data získávána ze zdrojové databáze a konvertována do databáze BEE. Zde jdou dle nadefinovaných struktur ukládána a zpracována pro případné použití. Pomocí automatických procesů je celá činnost prováděna bez nutnosti zásahu uživatele.

Zpracování a anlýza dat

Správce vytvoří za pomoci grafického rozhraní základní sadu reportů a nastaví příslušná práva pro jednotlivé uživatele. Práce v návrhovém modulu je metodou
drag & drop (chyť a pusť). Jednotlivé části návrhu reportů lze rozdělit do těchto skupin:
Atributy - základní pracovní atributy
Fakta - hodnoty na jejichž základě je prováděna analýza
Filtry - definice omezení výběru a zobrazení
Šablony - návrh zobrazovaného obsahu
Formáty - definice zobrazení výsledných dat (graf, 3D graf, mapa, tabulka)
Metriky - definice způsobu zpracování fakt (součet, průměr, odchylka ...)
Reporty - kompletace a definice reportu z připravených šablon a filtrů
Alarmy - nasavení upozornění na změnu stavu monitorovaných hodnot

Editace_report.png

Editace_report.png

Výstupy a analýza

Uživatel po přihlášení do systému přes www prohlížeč má připraveny šablony jednotlivých reportů. Po kliknutí na požadovaný report jsou vygenerována aktuální data zpracovaná a analyzovaná podle pravidel reportu.
Výsledná data lze pomocí pravého tlačítka a kontextového menu dále třídit, analyzovat, provádět matematické operace (součet, rozdíl, odchylka, maximum ...) exportovat do PDF, XLS,DOC,TXT, XML.

Report_pokladna.png

Report_pokladna.png

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz