iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

iPhone

Konfigurace iPhone

Chcete-li ve svém zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch nastavit službu OXCloud, postupujte podle následujících pokynů:

Požadavky a záloha

 • Služba OXCloud je podporována pouze v operačním systému iPhone OS verze 3.0 nebo vyšší. Aktuální verzi operačního systému zjistíte takto: Klepněte na položky Settings (Nastavení) > General (Obecné) > About (O programu) > Version (Verze). Chcete-li systém upgradovat, postupujte podle pokynů na stránce http://www.apple.com/iphone/softwareupdate/. Před nastavením služby OXCloud upgradujte operační systém iPhone OS na verzi minimálně 3.0.
 • Nejprve zálohujte kontakty a kalendáře pomoci iTunes do počítače.
   

Konfigurace

 • Na úvodní obrazovce svého zařízení otevřete aplikaci Settings (Nastavení).
 • Otevřete položku Mail, Contacts, Calendars (Pošta, Kontakty, Kalendáře).
 • Klepněte na možnost Add Account... (Přidat účet).
 • Vyberte možnost Microsoft Exchange. OS 4.0+ nyní umožňuje více účtů Exchange. Pokud jste však na zařízení, které neumožňuje přidat druhý účet, můžete také použít CalDAV k synchronizaci Kalendáře a přístup IMAP k synchronizaci schránky OXCloud. 

Zadejte informace o svém účtu

 • Do pole Email zadejte úplnou e-mailovou adresu svého účtu OXCloud. Po zadání adresy s doménou, se může při přechodu na další krok zobrazit upozornění „Unable to Verify Certificate“ (Certifikát nelze ověřit).
 • Pole Domain (Doména) ponechte prázdné.
 • Do pole Username (Uživatelské jméno) zadejte úplnou e-mailovou adresu účtu OXCloud.
 • Do pole Password (Heslo) zadejte heslo účtu OXCloud.
 • V horní části obrazovky klepněte na tlačítko Next (Další).
 • Pokud se zobrazí dialogové okno Unable to Verify Certificate (Certifikát nelze ověřit), klepněte na tlačítko Cancel (Zrušit).
 • Jakmile se zobrazí nové pole Server, zadejte adresu ox.inet-office.cz.
 • V horní části obrazovky znovu klepněte na tlačítko Next (Další).
 • Zvolte, které služby OXCloud chcete synchronizovat – Mail (Pošta), Calendar (Kalendář) a Contacts (Kontakty).
 • Pokud chcete zachovat všechny existující kontakty a kalendáře v telefonu, zvolte možnost Keep on my iPhone (Ponechat v telefonu iPhone). To vám také umožní i nadále zařízení synchronizovat s počítačem prostřednictvím aplikace iTunes.


Jestliže chcete synchronizovat jen skupinu My Contacts (Mé kontakty), je třeba během instalace aplikace OXCloud zvolit možnost Delete Existing Contacts (Smazat stávající kontakty). Pokud zvolíte zachování stávajících kontaktů, bude místo toho synchronizován obsah skupiny All Contacts (Všechny kontakty). Pokud v telefonu nemáte žádné kontakty, dojde k druhé možnosti – bude synchronizován obsah skupiny All Contacts (Všechny kontakty).
  

Úspěšně jste nastavili službu OXCloud. Pokud máte v zařízení povolenou funkci Push, začne synchronizace automaticky. Synchronizaci můžete spustit také tak, že otevřete aplikaci Mail (Pošta), Calendar (Kalendář) nebo Contacts (Kontakty) a několik sekund počkáte.

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz