iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

Nokia S60

Záloha:

Doporučujeme před nastavením synchronizace nejprve provést zálohu dat pomocí Nokia PC Suite nebo jiným programem pro zálohování Nokia telefonů.

Do telefonu nainstalovat poslední verzi Mail for Exchange

Nastavení synchronizace OXCloud

Při konfiguraci aplikace Mail for Exchange pro synchronizaci OXCloud postupujte podle následujících kroků


 1. Otevřete složku MfE folder na telefonu a spusťte aplikaci Mail for Exchange.
 2. Potvrďte  Yes (Ano) pokud jste dotázání na vytvoření nového synchronizačního profilu.

 3. Nastavte profil podle následujících informací:


  * Connection (Připojení)
  • Exchange Server: ox.inet-office.cz
  • Secure Connection: Yes (Zabezpečené připojení: Ano)
  • Access Point: (Přístupový bod: dle internetového připojení)
  • Sync while roaming: No (Synchronizovat při roamingu: Ne)
  • Use default port: Yes (Použít výchozí port: Ano)


  * Credentials (Pověření)
  • Username: uživatelské jméno pro přihlášení na OXCloud např. demo@inet-office.cz
  • Password: heslo pro přístup na OXCloud
  • Domain: doménu ponechte prázdnou
  * Sync schedule (Plán synchronizace)
  • Naplánujte si synchronizaci podle vašich požadavků. Ponecháním volby Always On (vždy zapnuto) budete mít vždy aktuální data. Při tomto nastavení vydrží baterie kratší dobu a je větší datový přenos.


  * Calendar (Kalendář)
  • Synchronize Calendar: Enable (Synchronizovat kalendář:)  Zapnout
  • Sync Calendar back: (Synchronizovat kalendář zpětně)
  • Initial Sync: (Úvodní synchronizace:) Umožňuje ponechat nebo přepsat data ze serveru OXCloud v kalendáři telefonu při první synchronizaci se serverem.
  * Tasks (Úkoly)
  • Synchronize Tasks: Yes (Synchronizovat úkoly:) Ano
  * Contacts (Kontakty)
  • Synchronize Contacts: Enable (Synchronizovat kontakty:) Zapnout
  • Initial Sync: (Úvodní synchronizace:) Umožňuje ponechat nebo přepsat data ze serveru OXCloud v adresáři telefonu při první synchronizaci se serverem.
  * E-mail
  • Synchronize Email: Enable (Synchronizovat Email:) Zapnout
  • E-mail address (default based on profile) (Emailová adresa závisí na nastavení účtu)
  • Show new mail popup (yes/no) (Zobrazit okno s novým emailem) Ano/Ne
  • Use signature (default to no) (Použít podpis) Ano/Ne
  • Signature (Podpis)
  • When sending mail (default: send immediately; alternative is send at next sync only) (Kdy odeslat mail) výchozí je odeslat okamžitě, další možností je odeslat při další synchronizaci)
  • Sync messages back (default: 3 days; alternatives are 1 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, all messages) (Synchronizace emailů zpětně) výchozí je 3 dny, alternativy 1den, 1 týden, 2 týdny, 1 měsíc

 

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz