iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

Kerio Connect Verze 7.4.0 - 2. května 2012

Kerio Connect
+ Přidáno nastavení omezení přístupu uživatelů ke službám.
+ Přidána možnost definovat pravidla pro antispamovou kontrolu těla zprávy.
+ Přidána podpora pro Microsoft Outlook 2011 for Mac SP2.
* Aktualizován interpret jazyka PERL v antispamovém modulu.
* Modul SpamAssassin aktualizován na verzi 3.3.2.
* Několik optimalizací fulltextového vyhledávání.
* Vylepšeno zpracování zpráv v kódování TNEF odeslaných z IMAP klientů (např. Kerio Outlook Connector nebo Microsoft Outlook).
- Antispamový server mohl v některých případech havarovat.
- Opraveny některé problémy se stabilitou antivirového serveru.
- Odstraněna chyba, která mohla způsobit pád serveru Kerio Connect.
- Při přejmenování složky mohlo za určitých podmínek dojít k pádu serveru Kerio Connect.
- V aplikaci Apple iCal mohlo dojít k duplikaci výjimky z opakované události.
- V aplikaci Apple iCal mohlo dojít k odstranění definice časové zóny z události.
- Zvýšen výkon některých operací s daty.
- Při zpracování záznamů Caller ID byla z DNS záznamu typu A s více IP adresami načtena pouze první adresa.
- Opraveno zpracování HTML doménového zápatí v pozvánkách a některých zprávách odeslaných z aplikace Apple Mail.
- Kerio Connect Monitor na systému Mac OS X 10.7 Lion nesprávně detekoval verzi OS a nedokázal zastavit službu.
- Snížena velikost rezervované paměti pro každé spojení.
- NTLM ověřování je nyní ve výchozím nastavení povoleno pro všechny uživatele mapované z Active Directory.
- V kontaktech synchronizovaných na telefon HTC prostřednictvím Exchange ActiveSync mohlo být datum narození posunuto o jeden den.
- Čas připomenutí úkolu nebyl správně synchronizován z klienta Moxier Mail do aplikace Microsoft Outlook 2011 for Mac.
- E-mailová zpráva s neplatnou HTML částí byla na telefonech Nokia s klientem Mail for Exchange zobrazena v nesprávném kódování.
- Tělo e-mailové zprávy v HTML nebylo sychronizováno na mobilní zařízení s klientem Exchange ActiveSync 2.5.
- Při odmítnutí zprávy přijímajícím SMTP serverem se SMTP klient vždy pokusil odeslat zprávu přes záložní SMTP server (dle MX záznamů).
- Při přejmenování složky ve schránce mohlo ve vzácných případech dojít k problémům se stabilitou.
Při reindexaci schránky nebyla přepočítávána kvóta a statistiky uživatele.
- Různé drobné opravy a vylepšení.

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)
+ Přidána možnost nastavit pravidla pro aktualizaci doplňku Kerio Outlook Connector (Offline Edition). Nastavení naleznete v rozhraní Kerio Connect Administration, záložka „Konfigurace / Další volby / Aktualizace softwaru“.
* Zvýšena rychlost počáteční synchronizace.
* Zvýšena rychlost vytváření složek (včetně vyhledávacích složek).
* Mírně zvýšena rychlost načítání dat z lokální cache.
* Sníženy celkové paměťové nároky.
* Rozšířeny možnosti zpracování poškozených zpráv.
* Uživatelsky přívětivější chybová zpráva při nezdařené konverzi.
- Opraveno několik problémů se stabilitou.
- Opraveno několik chyb v kalendářích.

Kerio Connector for BlackBerry
* Stejné změny jako v doplňku Kerio Outlook Connector (Offline Edition) kromě nastavení způsobu aktualizace.
* Kerio BlackBerry Connector ignoruje verzi serveru Kerio Connect, dokud není kompatibilní. Jinak dojde k přepnutí do režimu offline.

Kerio WebMail
+ Přidána podpora prohlížeče Firefox 10.
+ Přidána podpora obrázků vložených do zprávy ze schránky.
* Přístupová práva ke složkám mohla být jediným kliknutím aplikována také na veřejné a archivní složky.
* Výchozí formát data a času pro češtinu a němčinu byl změněn na „DD.MM.YYYY 24:MM“.
* Při tisku zprávy se textové přílohy netisknou automaticky se zprávou.
- HTML zprávy s neplatnou znakovou sadou byly při prohlížení, odpovědi nebo přeposílání zprávy zobrazovány s poškozenými národními znaky.
- Ve speciálních případech nebyly zobrazovány obrázky v HTML zprávách.
- Hlavička Date v odpovědi a přeposlané zprávě nyní zachovává časovou zónu odesílatele.
- Přílohy ve formátech Open Office byly v některých případech při odesílání z rozhraní WebMail poškozeny.
- Při zobrazení dlouhé zprávy nebyl zobrazen vodorovný posuvník.
- V odpovědi na pozvánku odeslané z Exchange nebyly zobrazovány komentáře účastníků.
- Automatická odpověď „Mimo kancelář“ nefungovala správně v plné verzi rozhraní WebMail, pokud byla nastavena ve WebMail Mini.
- Opraveno několik dalších drobných chyb.

Kerio Connect Administration
+ Přidána podpora pro Apple iPad.
+ Přidáno nastavení automatické aktualizace doplňku Kerio Outlook Connector (Offline Edition).
* Zlepšena odezva při vyhledávání uživatelů a výběru domény.
* Maximální povolené délka hesla pro přístup do adresářové služby zvýšena na 110 znaků.
- Opraveno nesprávné chování skupin IP adres v databázi zakázaných odesílatelů a funkcích Spam Repellent, SPF a Caller ID.
- Odstraněn problém při přidávání nové skupiny IP adres do již existující skupiny.
- Opravena konfigurace NT domény - jméno domény nyní může obsahovat některé speciální znaky.
- Opravena chyba při aktualizaci licenčních informací ve španělské lokalizaci administračního rozhraní.
- Opraveno obnovení zobrazení při přidání pravidla spamového filtru, pokud již bylo definováno větší množství pravidel.

Kerio Active Directory Extension
Beze změn.

Kerio Open Directory Extension
Beze změn.

(dříve Kerio MailServer)

Legenda:
+ Přidaná funkce
* Vylepšená / změněná funkce
- Odstraněná chyba
! Známá (dosud neodstraněná) chyba / chybějící funkce

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz