iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

AbraGx aktualizace 13.01.12

Nejdůležitější změny jsou tyto:

 • Byla zavedena kontrola a validace nespolehlivosti plátců DPH a kontrola zveřejnění bankovních účtů v registru DPH. Více informací najdete zde: http://abra.eu/nespolehlivi-platci-dph-ve-verzi-13-01-12
 • Byly zásadně rozšířeny možnosti v pamatování si vazeb mezi řádky objednávek přijatých (OP) a objednávek vydaných (OV). Jeden řádek OP může být čerpán do více řádků OV a naopak jeden řádek OV může čerpat více řádků OP a tyto vazby a čerpaná množství se evidují. 

!POZOR! Pokud pro dané agendy používáte skripty pracující se zrušenými položkami zajišťující původní vazbu mezi OP a OV, je nutno je při přechodu na verzi 13.01.12 příslušně upravit. Původní skripty nebudou funkční! 

 • Do bilance projektového řízení se nově započtou jen ty nákladové a výnosové účty, které mají v účtovém rozvrhu nastaven příznak "Zahrnovat do nákladů/výnosů bilance projektového řízení".

​​​Podrobnější informace naleznete v aktuálním souboru Readme, který je dostupný na Zákaznickém portálu po vašem přihlášení.

Pokud již máte nainstalovanou a aktivovanou verzi 13.xx, pro novou verzi již nepotřebujete další aktivační klíče.

Verze 13.01.12 (18.10.2013 - Vygenerováno pouze v CZ lokalizaci)

 • (!) Byla zavedena kontrola a validace nespolehlivosti plátců DPH a kontrola zveřejnění bankovních účtů v registru DPH.
 • (!) Byly zásadně rozšířeny možnosti v pamatování si vazeb mezi řádky objednávek přijatých (OP) a objednávek vydaných (OP). Jeden řádek OP může být čerpán do více řádků OV a naopak jeden řádek OV může čerpat více řádků OP a tyto vazby a čerpaná množství se evidují. Díky tomu bude možné při přijetí zboží na příjemku (PR) generovanou v rámci procesní tvorby dokladů OP->OV->PR vědět, na základě jakého řádku které OP bylo dané zboží objednáno u dodavatele a kterou OP (a které její řádky) je tedy možné expedovat odběrateli. V souvislosti s tím byly provedeny některé vizuální změny v zobrazování vazeb na řádku OV na OP a zrušeny některé položky v řádcích OV, které původně tuto informaci ve zjednodušené podobě obsahovaly, a zavedeny některé kontrolní validace (např. nově nelze mazat OP, pokud je čerpána do OV).
  • Pozor! Pokud pro dané agendy používáte skripty pracující se zrušenými položkami, je nutno je při přechodu na verzi 13.01.12 příslušně upravit! Původní skripty nebudou funkční!  Viz též Upozornění k update na v. 13.01.12.
 • (!) Do bilance projektového řízení se nově započtou jen ty nákladové a výnosové účty, které mají v účtovém rozvrhu nastaven příznak "Zahrnovat do nákladů/výnosů bilance projektového řízení".
 • Ovladač CZ_MultiCash pro banku Unicredit - Do importu bank.výpisu v nestrukturovaném formátu přidán import čísla účtu protistrany.
 • Adresář - Opravena chyba, kdy filtrování firem dle kategorizačních údajů způsobilo kolizi.
 • Účetnictví - Opraveny chyby v zadávání počátečních stavů účtů v agendě Počátky účtů.
 • Účetnictví - Byla provedena optimalizace rychlosti načtení dokladů, které jsou zaúčtovány do souhrnné skupiny. U velkých dokladů (cca 15000 účetních řádků) se urychlilo z desítek minut na jednotky sekund.
 • Objednávky - Byla opravena zbytečná kontrola "Data vystavení" proti "datu plnění", která se mohla projevit za jistých okolností při ukládání dokladu Objednávky přijaté či Nabídky vydané vzniklé kopírováním.
 • Upraveny reporty pro tisk dokladů FP, DP, PV, VV. Upravena velikost polí s texty S daní (DPH) a Přenesení (PDP) a nastaveno Automatické roztahování (aby se vešla info o režimu Přenesení (PDP)).
 • Opraven výběr údajů pro report a export "DPH - Evidence režimu Přenesení daňové povinnosti na vstupu". Doklady jsou do evidence zařazeny podle Data přiznání DPH ze svázaného dokladu DRC, který k dokladu v režimu přenesení DP musí existovat.
 • Opravena chyba, kdy se při nastavení většího písma v OS Windows nevykreslila některá funkční tlačítka ve formuláři omezení/filtrování.
 • Opravena chyba, kdy se nepřenášelo nastavení agend mezi uživateli (funkce Předat nastavení z menu Nastavení).
 • Přibyla možnost definovat definovatelné položky k BO Skladový doklad - pohyb šarže/sériového čísla a definovatelné položky, skripty k BO Address.
 • Do repozitoře systému přidán klíč ABOUTGX. Viz Upozornění k update na v. 13.01.12.
 • Přidán parametr do firemních nastavení, který určuje, zda se mají v uzávěrce ukládat průměrné skladové ceny na dílčí skladové karty.
 • Modul Mzdy a personalistika:
  • Opravena chyba výpočtu daňového bonusu u invalidních důchodců, kteří svým příjmem nedosáhli nároku na něj.
  • Opraven výpočet průměrné čisté mzdy. Za určitých okolností se vypočítala chybná záporná částka.
  • Oprava výpočtu minimální mzdy (chyba výpočtu MM u invalidů s minimální či menší mzdou).
 • Modul Evidence pošty:
  • Byly provedeny úpravy v ceníku České pošty.
 • Modul Kniha jízd:
  • Opravena chyba při použití funkce "Na mapě", k níž docházelo za jistých okolností v kombinaci s průjezdnými místy.
  • Opravena chyba v agendě Jízdy při výběru Vzoru jízdy v případě, že není převzat vzor jízdy a je vybrána firma.
 • Modul E-maily a interní vzkazy:
  • Opraveno stahování zpráv z datové schránky, kdy za jistých okolností nedošlo ke stažení všech.
 • Modul Docházka:
  • Opraven výpočet  neodpracované doby v prvním dni nepřítomnosti, pokud nezasahovala do přestávky definované pro daný den v kalendáři.
 • Modul CRM:
  • U agendy kampaně byl upraven průvodce pro přidání adresátů - při přidávání osoby připojené k firmě je možno filtrovat podle vazby osoby ve firmě.
 • Modul Maloobchodní a restaurační prodej:
  • Opraven problém, který mohl blokovat uzávěrku prodeje při používání šarží.

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz