iNet-Office

Navrhujeme, realizujeme a optimalizujeme ICT řešení.

Portál

Vítejte na vstupní stránce SuSE Linux Open Exchange Server! Vstupní stránka je pro Vás vstupem do celého groupware. Všechny důležité informace jsou shrnuty zde, tímto způsobem můžete rychle získat přehled o tom, co se děje v groupware. Hlavní přehled tabulky vztahující se ke každému jednotlivému modulu vám znázorňuje úplný obsah současného zájmu, obsahující všechny kontakty, úkoly a datumy přidané pomocí ISLOX správy složek, která umožňuje strukturovanější časový plán.

Tato stránka je strukturována jako následující:

Instrukční lišta

Na vrcholu stránky vidíte Instrukční lištu. Kliknutím na Logout se můžete odhlásit ze systému. Kliknutím na Nápovědu se Vám zobrazí přehled všech stránek nápovědy, kliknutím na Nastavení se dostanete do administrační oblasti.

Hlavní nabídka

Pod instrukční lištou vidíte Hlavní nabídku. Použijte ji pro získání přístupu do všech oblastí groupware.

 • Vstupní stránka
  Stránka, kterou jste právě navštívili. Zobrazí se Vám přehled pokrývající všechny důležité inoformace Vašeho současného zájmu. Popis najdete ve větším detailu umístěném dole.
 • Kalendář
  Kalendář je velkou pomůckou k vedení Vašich událostí. Je tu též uveden přehled událostí kteréhokoli dalšího uživatele, můžete si tu zkontrolovat dostupnost skupiny a zjistit, kdy má určitá skupina uživatelů událost jistého trvání.
 • Adresy
  Ve správě adres se dostanete k adresám společností a jejich příslušným kontaktům a hledat je za pomoci detailního vyhledávání interfaces.
 • Úkoly
  Se správou úkolů můžete plánovat svoje aktivity s velkou přesností. Úkoly můžete převést ostatním lidem.
 • Projekty
  Ve správě projektů můžete posbírat všechny informace ohledně projektu. Správa projektů uvádí přehled všech projektů současného a nadcházejícícho zájmu, stejně jako projekty, které patří do minulosti. Informace spojené s projektem, jež mohou být zobrazeny použitím detailního náhledu každého projektu, mohou obsahovat vývoj, datum začátku a konce, účastníky, stejně jako krátký popis, zisky a náklady projektu. Tento model použijte ke kontrole svého časového rozvrhu.
 • Dokumenty
  Přenést můžete ty dokumenty, ke kterým chcete umožnit přístup ostatním uživatelům systému a nahrát ty dokumenty, jenž k Vám byly naopak přesunuty. Pro jednodušší použití správy dokumentů si můžete vytvořit libovolnou strukturu složek a podsložek. Verze správy je rovněž obsažena.
 • Znalost
  Můžete shromažďovat zajímavé skutečnosti, o které se budete dělit v databázi znalostí. Adresářová struktura Vám pomáhá organizovat nashromážděné informace.
 • Záložky
  Našli jste zájímavý odkaz na webovou stránku? Pomocí správy záložek se o něj můžete podělit se svými kolegy. Stejně jako správa dokumentů a databáze znalostí, Vám adresářová struktura pomůže s organizováním záložek.
 • Fórum
  Fórum je užitečné komunikační rozhraní v intranetu. Pomocí jednoduché struktury se můžete snadno zapojit do diskuzí. Abyste mohli rychle odpovídat na otázky, můžete si zvolit informování e-mailem o odpovědích na určité otázky nebo se můžete přihlásit do celého fóra, aby Vám byly všechny jeho údaje zasílány e-mailem. Díky správě práv můžete externím uživatelům přidělit přístup k tomuto modulu bez ukázání zbytku groupware
 • Nástěnka
  Nástěnka obsahuje stručné zprávy pro všechny uživatele intranetu. Každá poznámka má svou životnost, po jejímž uplynutí bude automaticky přesunuta do archívu.
 • e-mail
  Webmail nabízí veškerou funkčnost moderního e-mailového klienta ve Vašem prohlížeči. Kliknete-li na tento symbol, budete automaticky přihlášeni do webmailu.

Potřebujete-li další informace, obraťte se na nápovědu příslušné stránky, jež si vyberete.

Levá/Pravá část

V levé/pravé čáasti obrazovky vidíte několik prostředků, které umožňují rychlý přístup do mnoha oblastí aplikace. V horní části vidíte Kalendář. Kliknete-li na datum, budete přímo přesměrováni do denního náhledu příslušného dne, kliknete-li na číslo týdne, budete přesměrováni do týdenního náhledu příslušného týdne a kliknete-li na název měsíce, budete přesměrováni do měsíčního náhledu daného měsíce. Jsou tu zobrazeny dva měsíce. Pro přesun na další stránku v kalendáři můžete použít modré šipky vlevo či vpravo od názvu měsíce. Dnešní datum je zvýrazněno oranžově. Pod kalendářem se nachází pole Vyhledávání. Nejprve si zvolte oblast, v níž chcete vyhledávat a poté zadejte hledaný termín do textového pole. Hvězdičková konvence jako *, také funguje. Kliknutím na tlačítko , budete přeneseni na stránku s uvedenými výsledky. Pro rychlé přidání objektu můžete použít odkazy v dolní části obrazovky. Klikněte na příslušné tlačítko a dostane se do formuláře, kde můžete vložit nastavení pro Váš nový objekt. Použijte "řídící" tlačítko v sekci složky k organizování, úpravě a vložení nového kalendáře, datumu a kontaktních složek, které budou vloženy do přehledu Vašeho globálního groupware jednotlivého modulu, stejně jako snadného přístupu ke speciálním částem Vašich vlastních informací. Další informace jsou dostupné na příslušných stránkách s nápovědou. Všechny položky zobrazené v pravé/levé sekci obrazovky zde mohou být uvedeny pro lepší přehled. Pokud chcete znemožnit přístup, jednoduše klikněte na . Pro umožnění opětovného vstupu, jednoduše klikněte na . Zdali by měl být rám zobrazen na levé či pravé straně Vašeho monitoru lze konfigurovat ve Vašich osobních preferencích. Chcete-li změnit vzhled portálů groupware, upravte hodnotu u možnosti "Vzhled" pod "Nastavení Groupware" ve svém nastavení stránky.

Pracovní plocha

V hlavní sekci stránky vidíte svoji pracovní plochu. Všechna data týkající se objektu a se kterými pracujete, budou uvedeny zde. Pomocí Záložek na vrcholu pracovní stránky se můžete dostat k ostatním aspektům objektu. Pod tabulátory najdete funkční lištu: Pro vytvoření nového objektu, klikněte na ikonu "Nový Objekt" , pro úpravu již existujícího objektu, klikněte na symbol "Upravit" , chcete-li objekt smazat, klikněte na symobol "Smazat". .

Poznámka: Ne pokaždé můžete nalézt kadou funkci popsanou zhora. To se může stát v případě, že nemáte dostačující přístupová práva (právo zapsat ke smazání a úpravě) nebo funkce jednoduše není dostupná pro daný typ objektu. Není-li Vám umožněno provést určitou činnost, nebude její odpovídající symbol zobrazen ve funkční liště. Potřebujete-li další informace, obraťte se na stránky s nápovědou.

Vstupní stránka

Hlavní stránka vstupní stránky je rozdělena do tří částí. V dolní části můžete vidět všechny veřejné poznámky nástěnky, které jsou stále platné. Při vytváření poznámek nástěnky se můžete rozhodnout, zdali by měly být zobrazeny na vstupní stránce každého, kdo má právo číst. V levé čáasti stránky vidíte všechny důležité údaje pro dnešek. Je tu také uveden přehled všech dnešních událostí, stejně jako všech úkolů a projektů, na nichž právě pracujete. Pokud jste si zvolili, že chcete pokračovat na projektu dnes, bude to tu rovněž zobrazeno. Uplynulé úkoly a projekty budou zvýrazněny oranžově. V pravé části stránky uvidíte všechny nově vytvořené objekty, které byly vytvořeny během dneška. Pokud na Vás čekají nějaké e-mailové zprávy, objeví se v přehledu poznámka.

Potřebujete-li se podívat na všechny nové změny, klikněte na příslušný tabulátor. Další informace jsou dostupné v nápovědě.

Přejeme Vám příjemnou zábavu při práci se SuSE Linux Openexchange Server 4!

 

Navigace

Přehled aktualit

03.03.2015 09:04:34 | Nový OXCloud - AppSuite

Připravili a spustili jsme nový OXCloud AppSuite s podporou HTML5 (Android, IOS, BlackBerry). Pokud máte uložen odkaz na přístup do OXCLoud ve svém prohlížeči a nezobrazí se Vám přihlašovací obrazovka použijte následující odkaz https://ox.inet-office.cz

16.10.2014 06:20:19 | Oprava připojení na terminálový server WinConnect VS

Po instalaci bezpečnostní aktualizace Security Update for Windows KB2984972 není dostupný WinConnect Server VS. Opravu provedete odinstalací aktualizace.

Partneři

copyright © 2011 by iNet-Office

Monitor dostupnostiOpen-Xchange serveru Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz